A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat sulęciński 

sulęciński
brak 0.40% 0.51% 0.63% 0.74% 0.85% 0.97% 1.08% 1.19% 1.30% 1.42%
danych 0.50% 0.62% 0.73% 0.84% 0.96% 1.07% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 566
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 671
Liczba ważnych kart:4 670
Frekwencja wyborcza:16.35%
Liczba głosów ważnych:4 450
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 0.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krzeszyce 3 746  525  525  499  0.40
Lubniewice 2 585  440  439  417  1.20
Słońsk 4 108  593  593  548  0.91
Sulęcin 12 525  2 420  2 420  2 331  14  0.60
Torzym 5 602  693  693  655  10  1.53
Ogółem 28 566  4 671  4 670  4 450  36  0.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 20 55.56 0.45
DYMITRIADIS Dimitris 5 13.89 0.11
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 2.78 0.02
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 2 5.56 0.04
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 2 5.56 0.04
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 6 16.67 0.13