A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 20606 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat jeleniogórski Gmina Jeżów Sudecki
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy Jeżów Sudecki 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2187
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2187
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1550
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 968
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 582
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 582
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 6
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 582
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 582
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 570
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 15
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem15
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 2
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 1
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem4
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 43
2. WOŹNIAK Piotr Jan 2
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 2
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 0
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 2
6. CHADŻY Wojciech 19
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem68
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:150
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 63
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 44
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 5
4. KŁOSOWSKI Sławomir 0
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 5
6. MACHAŁEK Marzena Anna 33
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Razem150
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 6
2. KUBICA Anna Maria 2
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 4
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 1
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem14
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 5
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 1
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 7
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem14
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 16
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 1
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 5
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 3
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 4
Razem32
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:240
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 199
2. JAZŁOWIECKA Danuta 2
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 12
4. SYNOWSKA Alicja 6
5. TUTAJ Jerzy 7
6. BROK Anna 5
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 2
8. PICHLA Grażyna Bożena 4
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 3
Razem240
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:33
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 9
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 3
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 7
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 3
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 3
8. JANIK Janina 2
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 4
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem33