A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 20701 Numer obwodu głosowania 6
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat kamiennogórski Gmina Kamienna Góra
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Osiedle Krzeszowskie 58-400 Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 26
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2063
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2063
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1451
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 946
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 505
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 505
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 505
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 505
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 486
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 11
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 1
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 1
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 3
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem16
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 1
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 1
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 1
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem7
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:70
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 58
2. WOŹNIAK Piotr Jan 4
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 0
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 3
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 1
6. CHADŻY Wojciech 2
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 1
Razem70
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:140
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 30
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 8
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 8
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 1
6. MACHAŁEK Marzena Anna 88
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 3
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Razem140
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 4
2. KUBICA Anna Maria 4
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 0
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2
Razem10
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 3
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 1
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 0
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 1
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 2
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem7
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 19
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 4
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 2
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 1
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 3
Razem31
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:196
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 156
2. JAZŁOWIECKA Danuta 5
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 13
4. SYNOWSKA Alicja 2
5. TUTAJ Jerzy 14
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 2
9. KOTAPKA Jan Tomasz 1
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 2
Razem196
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 5
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 1
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem9