A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 20803 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat kłodzki Gmina Kudowa-Zdrój
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Poznańska 2
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1291
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1291
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 850
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 487
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 363
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 363
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 37
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 363
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 363
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 356
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 10
2. DOBROSZ Janusz Konrad 3
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 1
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 3
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 3
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 1
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 1
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 1
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 1
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 23
2. WOŹNIAK Piotr Jan 0
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 0
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 2
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem26
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:103
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 21
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 50
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 11
4. KŁOSOWSKI Sławomir 1
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 5
6. MACHAŁEK Marzena Anna 0
7. GIBAS Teresa Jadwiga 3
8. TYNIEC Jacek 11
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 1
Razem103
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 4
2. KUBICA Anna Maria 3
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 1
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 1
6. NOWACKA Agata Łucja 2
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 1
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1
Razem13
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 2
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 6
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 10
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 1
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 3
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 6
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 2
7. KAWKA Karina Anna 3
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 2
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 4
Razem32
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:134
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 91
2. JAZŁOWIECKA Danuta 4
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 11
4. SYNOWSKA Alicja 6
5. TUTAJ Jerzy 15
6. BROK Anna 2
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 4
8. PICHLA Grażyna Bożena 0
9. KOTAPKA Jan Tomasz 1
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem134
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 10
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 1
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 1
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Razem13