A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 21402 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki Gmina Bierutów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Gimnazjum w Bierutowie 56-420 Bierutów ul. Kolejowa 7
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2267
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2267
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1599
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1061
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 538
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 538
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 538
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 538
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 510
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 18
2. DOBROSZ Janusz Konrad 3
3. JAKI Patryk Tomasz 2
4. GUTEK Ewa Danuta 2
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 1
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 1
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem28
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 1
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:112
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 102
2. WOŹNIAK Piotr Jan 3
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 2
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 2
6. CHADŻY Wojciech 1
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem112
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:135
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 96
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 26
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 10
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 0
6. MACHAŁEK Marzena Anna 1
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Razem135
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 2
2. KUBICA Anna Maria 3
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 1
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 1
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem8
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 7
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 1
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 0
7. DOBRUK Paweł Jan 1
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem9
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 26
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 3
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 1
7. KAWKA Karina Anna 1
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 1
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 1
10. WITCZAK Klaudia Monika 1
Razem38
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:164
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 136
2. JAZŁOWIECKA Danuta 5
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 13
4. SYNOWSKA Alicja 2
5. TUTAJ Jerzy 5
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 2
8. PICHLA Grażyna Bożena 0
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem164
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 4
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 5
4. SKOWRON Zbigniew 2
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 1
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Razem13