A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 21604 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki Gmina Polkowice
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 2 (świetlica) 59-100 Polkowice ul. Dąbrowskiego 1A
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2256
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2256
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1600
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1115
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 485
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 485
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 485
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 485
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 466
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 14
2. DOBROSZ Janusz Konrad 2
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 1
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem18
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 28
2. WOŹNIAK Piotr Jan 4
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 1
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 4
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 3
6. CHADŻY Wojciech 1
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 5
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 4
Razem52
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:188
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 122
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 16
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 13
4. KŁOSOWSKI Sławomir 1
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3
6. MACHAŁEK Marzena Anna 1
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 1
9. MARCINIAK Wojciech 30
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Razem188
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 1
2. KUBICA Anna Maria 5
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 2
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 1
6. NOWACKA Agata Łucja 2
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 1
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem13
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 4
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 1
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 3
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 1
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 22
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 3
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 5
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 2
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 3
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 1
Razem38
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:135
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 95
2. JAZŁOWIECKA Danuta 15
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 10
4. SYNOWSKA Alicja 7
5. TUTAJ Jerzy 0
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 2
8. PICHLA Grażyna Bożena 3
9. KOTAPKA Jan Tomasz 1
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 1
Razem135
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 2
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 1
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 2
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 4
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Razem10