A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 22301 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat wrocławski Gmina Czernica
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Świetlica wiejska 55-003 Czernica ul. Odrzańska 2
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2268
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2268
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1551
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 882
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 669
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 669
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 668
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 668
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 654
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 14
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 1
4. GUTEK Ewa Danuta 3
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 1
10. FOJT Artur Czesław 2
Razem22
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 1
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:78
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 73
2. WOŹNIAK Piotr Jan 3
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 0
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 0
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 1
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem78
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:198
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 92
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 85
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 6
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 4
6. MACHAŁEK Marzena Anna 2
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 4
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 2
Razem198
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 6
2. KUBICA Anna Maria 5
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 3
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1
Razem15
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 6
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 3
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 2
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 4
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 2
Razem17
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:66
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 38
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 3
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 8
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 2
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 6
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 1
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 1
10. WITCZAK Klaudia Monika 6
Razem66
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:223
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 173
2. JAZŁOWIECKA Danuta 12
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 31
4. SYNOWSKA Alicja 0
5. TUTAJ Jerzy 4
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 2
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem223
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:33
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 5
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 21
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 6
Razem33