A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 22301 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat wrocławski Gmina Czernica
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Remiza OSP 55-003 Nadolice Wielkie ul. Wrocławska 56
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2300
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2300
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1600
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 789
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 811
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 811
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 9
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 811
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 811
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 801
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 19
2. DOBROSZ Janusz Konrad 1
3. JAKI Patryk Tomasz 1
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem22
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 3
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 2
10. HELCYK Justyna Magdalena 1
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:57
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 53
2. WOŹNIAK Piotr Jan 1
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 1
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 0
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 1
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 0
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem57
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:144
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 55
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 60
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 11
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 9
6. MACHAŁEK Marzena Anna 3
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 1
9. MARCINIAK Wojciech 1
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 1
Razem144
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 6
2. KUBICA Anna Maria 8
3. NOWAK Bogusław Jerzy 2
4. GÓRNIAK Judyta 3
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 2
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 1
9. TABISZ Jacek 3
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem25
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 11
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 6
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 3
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 3
7. DOBRUK Paweł Jan 1
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 2
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem27
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:47
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 31
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 5
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 1
7. KAWKA Karina Anna 0
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 3
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 4
Razem47
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:363
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 265
2. JAZŁOWIECKA Danuta 21
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 58
4. SYNOWSKA Alicja 5
5. TUTAJ Jerzy 6
6. BROK Anna 4
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 0
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 4
Razem363
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:108
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 1
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 2
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 2
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 103
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Razem108