A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 40102 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza we Włocławku
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat aleksandrowski Gmina Ciechocinek
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Samorządowe Nr 2 87-720 Ciechocinek ul. Wierzbowa 10
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1255
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1255
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 830
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 406
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 424
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 424
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 10
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 424
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 424
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 415
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 3
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 2
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 3
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 1
5. ŁABĘCKI Bogdan 0
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 0
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 1
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 1
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 1
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 0
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:60
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 45
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 3
3. POLAK Urszula 3
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 2
5. IWICKA Urszula 1
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 1
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 5
Razem60
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:113
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 44
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 57
3. DRAB Marzenna Stefania 7
4. BANASZAK Adam Heliodor 0
5. KOWALSKI Wojciech Lech 2
6. STOLECKA Małgorzata 0
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 1
9. ZAJĄKAŁA Jacek 1
10. BOROWIAK Joanna Beata 1
Razem113
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 16
2. KRUPA Łukasz Marcin 2
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 0
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 3
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Razem21
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 5
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 2
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0
4. PROKOPOWICZ Wojciech 1
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 1
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 1
10. WALKOWIAK Andrzej 1
Razem11
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 16
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 2
3. NOWICKA Marta 3
4. CIĘGOTURA Kamil 0
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 2
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 0
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Razem24
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:146
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 49
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 24
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 66
4. JANOSZ Anna 3
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 1
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 1
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 1
8. ELIASZ Józef Henryk 1
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 0
Razem146
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 18
2. MES Ewa Monika 0
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 0
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 2
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 7
9. KURZAWA Dariusz 0
10. SOSNOWSKI Zbigniew 0
Razem27