A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 40103 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza we Włocławku
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat aleksandrowski Gmina Nieszawa
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Muzeum im. Stanisława Noakowskiego 87-730 Nieszawa ul. Mickiewicza 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 566
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 566
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 400
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 267
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 133
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 133
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 133
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 133
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 120
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 2
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 0
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 0
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 4
5. ŁABĘCKI Bogdan 1
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 0
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 0
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 0
Razem7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 3
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 2
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem5
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 15
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 0
3. POLAK Urszula 0
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 4
5. IWICKA Urszula 0
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Razem19
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 8
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 7
3. DRAB Marzenna Stefania 2
4. BANASZAK Adam Heliodor 1
5. KOWALSKI Wojciech Lech 0
6. STOLECKA Małgorzata 1
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 1
8. ADAMOWICZ Beata 0
9. ZAJĄKAŁA Jacek 0
10. BOROWIAK Joanna Beata 1
Razem21
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 3
2. KRUPA Łukasz Marcin 0
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 0
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 5
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Razem8
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 0
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 0
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 0
Razem0
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 6
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 3
3. NOWICKA Marta 1
4. CIĘGOTURA Kamil 0
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 2
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 1
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 0
Razem13
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:36
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 3
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 9
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 17
4. JANOSZ Anna 0
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 4
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 0
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 1
8. ELIASZ Józef Henryk 0
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 2
Razem36
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 2
2. MES Ewa Monika 3
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 0
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 4
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 1
9. KURZAWA Dariusz 0
10. SOSNOWSKI Zbigniew 1
Razem11