A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 40701 Numer obwodu głosowania 20
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat inowrocławski Gmina Inowrocław
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA BATOREGO 88-100 INOWROCŁAW UL. JANA III SOBIESKIEGO 5/7
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1748
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1748
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1221
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 769
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 452
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 452
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 452
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 452
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 438
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 10
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 0
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 2
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 0
5. ŁABĘCKI Bogdan 0
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 0
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 0
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 1
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 1
Razem14
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 2
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 3
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 1
6. BORUCKA Irena 1
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 0
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:71
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 61
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 1
3. POLAK Urszula 0
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 6
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 1
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 2
Razem71
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:109
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 51
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 36
3. DRAB Marzenna Stefania 0
4. BANASZAK Adam Heliodor 16
5. KOWALSKI Wojciech Lech 0
6. STOLECKA Małgorzata 0
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 1
8. ADAMOWICZ Beata 1
9. ZAJĄKAŁA Jacek 1
10. BOROWIAK Joanna Beata 3
Razem109
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 10
2. KRUPA Łukasz Marcin 3
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 2
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 1
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Razem16
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 0
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 2
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 1
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 2
Razem5
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 15
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 0
3. NOWICKA Marta 3
4. CIĘGOTURA Kamil 6
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 0
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 1
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 1
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Razem27
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:171
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 58
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 12
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 50
4. JANOSZ Anna 0
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 47
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 1
8. ELIASZ Józef Henryk 2
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 1
Razem171
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 8
2. MES Ewa Monika 0
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 0
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 0
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 2
9. KURZAWA Dariusz 6
10. SOSNOWSKI Zbigniew 1
Razem17