A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 40701 Numer obwodu głosowania 24
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat inowrocławski Gmina Inowrocław
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
GIMNAZJUM NR 4 Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 88-100 INOWROCŁAW UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 29
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1287
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1287
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 910
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 603
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 307
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 307
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 307
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 307
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 299
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 10
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 2
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 0
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 1
5. ŁABĘCKI Bogdan 0
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 1
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 2
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 1
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 1
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 0
Razem18
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 0
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2
3. HRABSKI Piotr Michał 1
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 0
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:66
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 54
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 3
3. POLAK Urszula 0
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 6
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1
8. WADOŃ Jan 1
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Razem66
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:73
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 36
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 26
3. DRAB Marzenna Stefania 2
4. BANASZAK Adam Heliodor 9
5. KOWALSKI Wojciech Lech 0
6. STOLECKA Małgorzata 0
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 0
9. ZAJĄKAŁA Jacek 0
10. BOROWIAK Joanna Beata 0
Razem73
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 10
2. KRUPA Łukasz Marcin 1
3. STRAUSS Hanna Barbara 1
4. KRÓLEWICZ Mirosław 0
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 3
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Razem15
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 0
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 0
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 1
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 1
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 1
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 1
Razem4
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 7
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 2
3. NOWICKA Marta 0
4. CIĘGOTURA Kamil 0
5. RYBACKA Marlena Hanna 0
6. WIECZOREK Dariusz 1
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 0
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 0
Razem10
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:100
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 23
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 9
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 35
4. JANOSZ Anna 0
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 27
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 0
8. ELIASZ Józef Henryk 4
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 2
Razem100
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 5
2. MES Ewa Monika 1
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 0
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 1
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 1
9. KURZAWA Dariusz 1
10. SOSNOWSKI Zbigniew 1
Razem10