A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 61401 Numer obwodu głosowania 12
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat puławski Gmina Puławy
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 9
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2129
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2129
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1480
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 837
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 643
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 643
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 643
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 643
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 622
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 7
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 0
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 8
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 0
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 1
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 1
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 11
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1
3. PODSTAWKA Karol 1
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 1
Razem14
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 11
2. GOŁAWSKA Kazimiera 3
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 1
5. CICHOSZ Wacław 0
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 4
7. SZYMAŃSKI Adam 14
8. CZARNACKA Agata Alicja 4
9. STACHURA Rafał Artur 0
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 0
Razem37
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:210
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 24
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 85
3. ZAWIŚLAK Sławomir 0
4. MAZUREK Beata 3
5. GORAJEK Beata Anna 1
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 5
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 1
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 0
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 0
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 91
Razem210
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:33
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 29
2. KURCZUK Grzegorz 2
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 1
5. LIPIŃSKA Paulina 1
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 0
10. KABACIŃSKI Michał 0
Razem33
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 15
2. MAŃKA Andrzej 0
3. TOBIASZ Violetta 1
4. BOREK Anna 1
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 3
6. CISAK Dorota 0
7. KRUPA Elżbieta 2
8. PASTERNAK Karol Jan 1
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1
Razem25
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:50
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 29
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 1
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 3
4. POPEK Amadeusz Jan 3
5. HOŁOWNIA Magdalena 0
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 3
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 11
Razem50
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:184
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 73
2. LIPIŃSKA Monika Maria 20
3. GRAD Mariusz 2
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 39
5. GRABCZUK Krzysztof 38
6. BIELECKA Izabela 2
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 2
9. TARAS Mirosław Henryk 3
10. POŻAK Janusz 5
Razem184
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:49
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 1
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 18
3. TOKARSKA Genowefa 4
4. ZAJĄC Józef 2
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 1
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 19
9. ZDANOWSKA Agnieszka 2
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 1
Razem49
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 2
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 1
Razem3