A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 61901 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Chełmie
Województwo LUBELSKIE Powiat włodawski Gmina Włodawa
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie 22-200 Włodawa ul. Modrzewskiego 24
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2294
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2294
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1599
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1078
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 521
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 521
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 521
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 521
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 510
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 4
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 0
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 0
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 0
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 4
Razem8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 9
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2
3. PODSTAWKA Karol 0
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 2
10. ROWIŃSKI Wojciech 1
Razem14
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 14
2. GOŁAWSKA Kazimiera 2
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 1
5. CICHOSZ Wacław 10
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 1
7. SZYMAŃSKI Adam 3
8. CZARNACKA Agata Alicja 1
9. STACHURA Rafał Artur 10
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 3
Razem45
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:180
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 51
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 70
3. ZAWIŚLAK Sławomir 31
4. MAZUREK Beata 20
5. GORAJEK Beata Anna 0
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 2
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 1
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 3
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 1
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 1
Razem180
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 9
2. KURCZUK Grzegorz 8
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 2
5. LIPIŃSKA Paulina 0
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 0
10. KABACIŃSKI Michał 0
Razem19
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 8
2. MAŃKA Andrzej 1
3. TOBIASZ Violetta 0
4. BOREK Anna 2
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 4
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0
Razem16
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:48
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 14
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 1
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 2
4. POPEK Amadeusz Jan 0
5. HOŁOWNIA Magdalena 1
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 1
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 1
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 28
Razem48
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:115
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 42
2. LIPIŃSKA Monika Maria 12
3. GRAD Mariusz 1
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 0
5. GRABCZUK Krzysztof 50
6. BIELECKA Izabela 4
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 4
9. TARAS Mirosław Henryk 1
10. POŻAK Janusz 1
Razem115
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:63
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 0
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 17
3. TOKARSKA Genowefa 6
4. ZAJĄC Józef 33
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 0
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 5
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 1
Razem63
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 0
2. PATYRA Elżbieta Beata 1
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 1
Razem2