A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 80401 Numer obwodu głosowania 6
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze
Województwo LUBUSKIE Powiat nowosolski Gmina Nowa Sól
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 67-100 Nowa Sól ul. Botaniczna 22
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2148
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2148
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1515
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1042
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 473
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 473
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 473
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 473
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 461
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 2
2. KLUKOWSKI Wacław 0
3. KAWKA Jacek 0
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 3
5. MILEWSKI Marcin 0
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 1
7. PALUCH Dorota Andżelika 1
8. GÖK Alicja 1
9. ŻAWORONEK Maria 0
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 0
Razem8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 5
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 3
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 0
4. WICZKOWSKA Edyta 0
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 1
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 0
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 9
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 0
Razem18
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:63
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 57
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 2
3. HOLAK Julia 1
4. WONTOR Tomasz Paweł 1
5. CHAŁAT Dorota Róża 0
6. FEDKO Edward Jan 1
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 0
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 0
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 0
10. PAŃTAK Kazimierz 1
Razem63
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:115
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 46
2. HOC Czesław 1
3. RAFALSKA Elżbieta 11
4. MATERNA Jerzy Marian 47
5. ROBAK Marzanna Urszula 0
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 2
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 0
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1
9. RONOWICZ Bożena 7
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 0
Razem115
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 2
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 5
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 0
4. MARKIEWICZ Dorota 0
5. SZOSTAŁO Wiktor 1
6. WOJTCZAK Kinga 0
7. SZURA Zbigniew Jan 0
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2
10. KASZNIA Magdalena Anna 0
Razem10
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 6
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 0
3. BORZYM Justyna 0
4. DOBIES Tomasz Jarosław 0
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 0
7. LIPIEC Magdalena 1
8. SOBIEPAN Janusz 1
9. GRUCA Małgorzata Maria 1
10. ZELISKO Mirosław Marek 3
Razem13
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 21
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 1
4. BIELEWICZ Przemysław 0
5. BIAŁOKOZ Andrzej 0
6. RATAJCZAK Mariusz 9
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 0
8. PUCEK Mateusz Sebastian 1
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 20
10. GŁADKOW Jan 0
Razem52
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:164
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 96
2. BUKIEWICZ Bożenna 51
3. GRODZKI Tomasz Paweł 1
4. KUNICKA Halina 4
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 2
6. MACHALICA Krzysztof Edward 0
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 2
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 4
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 0
10. KOCHAN Magdalena Maria 4
Razem164
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 11
2. RZEPA Jarosław Michał 0
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 0
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 2
5. KRAWCZUK Jan 0
6. FIEDOROWICZ Czesław 1
7. KULINICZ Tomasz Teodor 0
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 0
9. KUCHARSKA Barbara 0
10. MIĆKO Ryszard Józef 0
Razem14
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 1
2. DYMITRIADIS Dimitris 0
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0
5. OYEDEMI Dorota Barbara 0
6. ADEL Juliusz Wilhelm 2
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 0
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1
Razem4