A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 100707 Numer obwodu głosowania 5
Okręg wyborczy nr 6 Okręgowa Komisja Wyborcza w Piotrkowie Trybunalskim
Województwo ŁÓDZKIE Powiat opoczyński Gmina Sławno
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich 26-332 Kunice 62A
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 849
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 849
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 590
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 365
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 225
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 225
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 225
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 225
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 218
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOŹNIAK Tadeusz Jacek 3
2. SOWIŃSKA Ewa Barbara 1
3. MACIEJEWSKI Krzysztof 0
4. GENS Teresa Brygida 0
5. ROŻENEK Andrzej Franciszek 1
6. KOCZUR Marian Józef 0
7. ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 0
8. SZYDŁOWSKI Adam Marian 0
9. OWCZAREK Izabela Oliwia 0
10. SŁOWIŃSKI Michał Piotr 0
Razem5
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIGUS Maciej Stanisław 0
2. WALISZEWSKI Jan Nikodem 0
3. ŻARNECKI Adrian Iwo 0
4. HEJNIAK Sebastian Patryk 0
5. BERNAT Patrycja 0
6. SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0
7. MONETA Katarzyna Justyna 0
8. CHYBAŁA Karolina Marianna 0
9. JABŁOŃSKI Wojciech 0
10. NOWACKA Monika 0
Razem0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARCZUK Weronika Olena 0
2. MATUSZAK Grzegorz Jan 0
3. KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 0
4. BORZĘCKA Jolanta Maria 0
5. KARCZ Tadeusz 0
6. DĘBSKA Anna Janina 0
7. ROZPARA Tadeusz 0
8. DZIEMDZIELA Paweł 0
9. WOJTCZAK Dorota Barbara 0
10. BĄKIEWICZ Michał Bogusław 0
Razem0
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:126
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 87
2. KRUPA Urszula Irena 1
3. WASZCZYKOWSKI Witold Jan 2
4. POLAK Piotr Stanisław 2
5. SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 1
6. TELUS Robert 32
7. KOPERSKA Iwona Edyta 0
8. GRABEK Anna Małgorzata 0
9. OLEJNIK Wiesława Helena 1
10. MATUSZEWSKI Marek 0
Razem126
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 0
2. MAKOWSKI Krzysztof Michał 0
3. ŁUCZAK Agnieszka Maria 0
4. KRAWCZYK Michał 0
5. GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0
6. KOZAK Rafał Piotr 2
7. DIDOWICZ Anna 0
8. LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0
9. WYPYCH Ewelina 0
10. PACHOLSKI Michał Tomasz 0
Razem2
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GODSON John Abraham 5
2. NOWAK Małgorzata Eugenia 0
3. WARZECHA Jarosław Jerzy 1
4. WALCZAK Joanna Izabela 0
5. ARKUSZ Radosław Michał 0
6. BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 2
7. BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 0
8. STEFANEK Mirosław Wojciech 0
9. KUPIS-URBANIAK Mirosława 0
10. GAWRON Jakub Mateusz 0
Razem8
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOCH Adam 4
2. BUDZISZ Emilia Małgorzata 0
3. MALKA Andrzej Roman 1
4. SŁOTA Tomasz Andrzej 1
5. UTECHT Greta 0
6. LIPCZYK Zbigniew Jerzy 0
7. DOBIESZ Alicja Maria 1
8. ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 0
9. PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 0
10. SYGA Artur Jerzy 3
Razem10
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 7
2. SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 3
3. MALARECKI Krzysztof Bogusław 0
4. RYL Dorota Helena 0
5. GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 3
6. RABIEGA Anna Barbara 0
7. ZATORSKI Jacek Andrzej 0
8. PIETRZAK Teresa Wiesława 0
9. ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 0
10. BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 0
Razem13
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:54
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUCZAK Mieczysław Marcin 1
2. OZGA Krystyna Ewa 4
3. TELATYCKI Czesław Krzysztof 0
4. BEJDA Paweł Jan 0
5. MAZUR Marek Marian 6
6. KLIMCZAK Dariusz 0
7. NAWROCKA Elżbieta Renata 1
8. KACZOROWSKA Maria 4
9. GABRYELCZAK Małgorzata 0
10. BAGIEŃSKI Artur Jan 38
Razem54
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 0
2. KWAŚNIEWSKI Aleksander 0
3. DYDYCZ Michał Karol 0
4. KOLBUSZ Paulina Diana 0
5. ROSZATYCKI Piotr Kamil 0
6. KAMIŃSKA Magdalena Maria 0
7. SZEWCZYK Kinga 0
8. JAROS-KAMIŃSKA Barbara 0
Razem0
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. URBANIAK Andrzej 0
2. SOBCZYK Michał 0
3. ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0
4. MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0
5. SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0
6. WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0
7. HERBRICH Ryszard Walenty 0
8. PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 0
9. PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0
10. MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 0
Razem0
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIRYS Mateusz Piotr 0
2. DESPERAK Izabela Barbara 0
3. HAJNCEL Paweł Wojciech 0
4. MUSIELAK Karolina Jolanta 0
5. MARZEC Waldemar 0
6. GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 0
7. DOBROWOLSKI Dawid 0
8. KRYSIAK Wioleta Magdalena 0
9. ORZECHOWSKI Tomasz 0
10. ADAMSKA Teresa Maria 0
Razem0