A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 121304 Numer obwodu głosowania 11
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie
Województwo MAŁOPOLSKIE Powiat oświęcimski Gmina Kęty
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkolno-Gimnazjanlny nr 3 w Kętach 32-650 Kęty ul. Szkolna 3
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2140
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2140
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1494
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 901
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 593
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 593
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 593
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 593
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 575
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:42
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZIOBRO Zbigniew 40
2. WŁOSOWICZ Jacek Władysław 1
3. MULARCZYK Arkadiusz 0
4. SIARKA Edward 1
5. MALEC Lucyna 0
6. KIJ Beata Elżbieta 0
7. GILARSKI Mirosław Jan 0
8. GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 0
9. KRAMARCZYK Andrzej Antoni 0
10. RAKOCZY Agnieszka Edyta 0
Razem42
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WINNICKI Robert Artur 10
2. KLUSKA Łukasz Dominik 0
3. KENIG Jerzy 0
4. KASIŃSKI Szymon Witold 0
5. TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0
6. PROCHOWNIK Marlena Anna 1
7. DOBROWOLSKI Witold Jan 0
8. JEDYNAK Małgorzata 0
9. DĘBEK Monika Anna 1
10. KOBYLAS Krzysztof Piotr 2
Razem14
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:56
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SENYSZYN Joanna 37
2. SZEJNA Andrzej Jan 7
3. ŻURAWSKI Maciej Stanisław 4
4. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 4
5. PIETRZYK Sławomir Jan 2
6. ROMANOWSKA Irena Anna 0
7. BERNAT Franciszek Jan 1
8. ORKISZ Jan 0
9. BARTEL Barbara 1
10. BIESIADA Dominika Anna 0
Razem56
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:199
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEGUTKO Ryszard Antoni 106
2. DUDA Andrzej Sebastian 44
3. TERLECKI Ryszard Iwon 5
4. GOSIEWSKA Beata Barbara 19
5. MURZYN Leszek 7
6. PALUCH Anna 2
7. BARTUŚ Barbara Halina 2
8. PĘK Bogdan Marek 5
9. BUBULA Barbara Ewa 0
10. CZESAK Edward Stanisław 9
Razem199
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HARTMAN Jan Marek 5
2. BIŃCZYCKA Elżbieta 0
3. KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0
4. MARENIN Małgorzata Diana 0
5. PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0
6. ŻAK Monika Małgorzata 0
7. ZIMNIAK Robert Roman 0
8. MATHEA Anna Krystyna 0
9. WĄTROBA Sebastian Gabriel 0
10. STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 2
Razem7
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOWIN Jarosław Adam 27
2. BIELAN Adam Jerzy 2
3. PUCHAŁA Jan 0
4. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 0
5. CIEŚLAK Michał 0
6. KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 1
7. AUGUSTYN Paweł Piotr 0
8. JÓŹWIK Anna Irena 0
9. SADKIEWICZ Łukasz 0
10. TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 0
Razem30
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 19
2. BERKOWICZ Konrad Szczepan 6
3. LEWICKI Dawid Marian 1
4. JAMRO Szymon 1
5. SZTERLEJA Barbara Maria 0
6. CZARNEK Norbert Jerzy 0
7. BANDUŁA Magdalena Maria 1
8. RYŚ Anna Magdalena 0
9. SAWICKA Nina Anna 1
10. SZATAN Jarosław Kazimierz 5
Razem34
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:183
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 101
2. WENTA Bogdan Brunon 28
3. SONIK Bogusław Andrzej 20
4. ACHINGER Elżbieta Jadwiga 21
5. ŚWIT Grzegorz Sławomir 2
6. GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 0
7. BISZTYGA Stanisław 3
8. PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 4
9. HANDZEL Ludomir Paweł 2
10. GĄDEK Lidia Stanisława 2
Razem183
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEKIERSKI Czesław Adam 4
2. KOZAK Wojciech 0
3. KURTYKA Halina Ewa 1
4. SORYS Stanisław Andrzej 0
5. OCZKOWICZ Beata 0
6. PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 0
7. PAWLAK Mirosław Antoni 0
8. KAŁA Józef 5
9. KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 0
10. DUTKA Bronisław 0
Razem10
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BACHLEJ Joanna Maria 0
2. BRONIEWICZ Michał Paweł 0
3. KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0
4. KALISZ Katarzyna Anna 0
5. SKWARŁO Cezary Szczepan 0
6. JANIK Katarzyna Edyta 0
7. PASZCZA Bartosz Marek 0
8. KOWRYGO Marcin Andrzej 0
Razem0