A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 121304 Numer obwodu głosowania 19
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie
Województwo MAŁOPOLSKIE Powiat oświęcimski Gmina Kęty
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
"Dworek" w Nowej Wsi 32-651 Nowa Wieś ul. Dworska 7
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1319
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1319
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 934
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 643
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 291
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 291
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 291
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 291
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 279
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZIOBRO Zbigniew 23
2. WŁOSOWICZ Jacek Władysław 0
3. MULARCZYK Arkadiusz 1
4. SIARKA Edward 0
5. MALEC Lucyna 1
6. KIJ Beata Elżbieta 0
7. GILARSKI Mirosław Jan 0
8. GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 3
9. KRAMARCZYK Andrzej Antoni 0
10. RAKOCZY Agnieszka Edyta 1
Razem29
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WINNICKI Robert Artur 2
2. KLUSKA Łukasz Dominik 0
3. KENIG Jerzy 0
4. KASIŃSKI Szymon Witold 0
5. TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0
6. PROCHOWNIK Marlena Anna 0
7. DOBROWOLSKI Witold Jan 0
8. JEDYNAK Małgorzata 0
9. DĘBEK Monika Anna 0
10. KOBYLAS Krzysztof Piotr 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SENYSZYN Joanna 16
2. SZEJNA Andrzej Jan 2
3. ŻURAWSKI Maciej Stanisław 0
4. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 1
5. PIETRZYK Sławomir Jan 0
6. ROMANOWSKA Irena Anna 0
7. BERNAT Franciszek Jan 0
8. ORKISZ Jan 1
9. BARTEL Barbara 1
10. BIESIADA Dominika Anna 0
Razem21
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:70
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEGUTKO Ryszard Antoni 29
2. DUDA Andrzej Sebastian 19
3. TERLECKI Ryszard Iwon 2
4. GOSIEWSKA Beata Barbara 12
5. MURZYN Leszek 0
6. PALUCH Anna 1
7. BARTUŚ Barbara Halina 1
8. PĘK Bogdan Marek 2
9. BUBULA Barbara Ewa 3
10. CZESAK Edward Stanisław 1
Razem70
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HARTMAN Jan Marek 3
2. BIŃCZYCKA Elżbieta 2
3. KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 2
4. MARENIN Małgorzata Diana 0
5. PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0
6. ŻAK Monika Małgorzata 0
7. ZIMNIAK Robert Roman 0
8. MATHEA Anna Krystyna 0
9. WĄTROBA Sebastian Gabriel 1
10. STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0
Razem8
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOWIN Jarosław Adam 18
2. BIELAN Adam Jerzy 0
3. PUCHAŁA Jan 1
4. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 0
5. CIEŚLAK Michał 0
6. KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 0
7. AUGUSTYN Paweł Piotr 0
8. JÓŹWIK Anna Irena 0
9. SADKIEWICZ Łukasz 0
10. TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 0
Razem19
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 8
2. BERKOWICZ Konrad Szczepan 15
3. LEWICKI Dawid Marian 2
4. JAMRO Szymon 1
5. SZTERLEJA Barbara Maria 0
6. CZARNEK Norbert Jerzy 1
7. BANDUŁA Magdalena Maria 0
8. RYŚ Anna Magdalena 1
9. SAWICKA Nina Anna 3
10. SZATAN Jarosław Kazimierz 0
Razem31
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:85
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 38
2. WENTA Bogdan Brunon 23
3. SONIK Bogusław Andrzej 8
4. ACHINGER Elżbieta Jadwiga 7
5. ŚWIT Grzegorz Sławomir 4
6. GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 0
7. BISZTYGA Stanisław 3
8. PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 0
9. HANDZEL Ludomir Paweł 0
10. GĄDEK Lidia Stanisława 2
Razem85
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEKIERSKI Czesław Adam 0
2. KOZAK Wojciech 1
3. KURTYKA Halina Ewa 1
4. SORYS Stanisław Andrzej 0
5. OCZKOWICZ Beata 0
6. PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 0
7. PAWLAK Mirosław Antoni 0
8. KAŁA Józef 10
9. KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 0
10. DUTKA Bronisław 0
Razem12
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BACHLEJ Joanna Maria 0
2. BRONIEWICZ Michał Paweł 0
3. KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0
4. KALISZ Katarzyna Anna 0
5. SKWARŁO Cezary Szczepan 0
6. JANIK Katarzyna Edyta 0
7. PASZCZA Bartosz Marek 0
8. KOWRYGO Marcin Andrzej 2
Razem2