A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 121308 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie
Województwo MAŁOPOLSKIE Powiat oświęcimski Gmina Przeciszów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach 32-641 Piotrowice ul.Andrychowska 222
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1798
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1798
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1261
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 949
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 312
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 312
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 312
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 312
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 305
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZIOBRO Zbigniew 26
2. WŁOSOWICZ Jacek Władysław 0
3. MULARCZYK Arkadiusz 1
4. SIARKA Edward 1
5. MALEC Lucyna 1
6. KIJ Beata Elżbieta 0
7. GILARSKI Mirosław Jan 0
8. GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 0
9. KRAMARCZYK Andrzej Antoni 0
10. RAKOCZY Agnieszka Edyta 0
Razem29
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WINNICKI Robert Artur 2
2. KLUSKA Łukasz Dominik 1
3. KENIG Jerzy 0
4. KASIŃSKI Szymon Witold 0
5. TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0
6. PROCHOWNIK Marlena Anna 0
7. DOBROWOLSKI Witold Jan 0
8. JEDYNAK Małgorzata 0
9. DĘBEK Monika Anna 0
10. KOBYLAS Krzysztof Piotr 0
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SENYSZYN Joanna 13
2. SZEJNA Andrzej Jan 2
3. ŻURAWSKI Maciej Stanisław 2
4. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 2
5. PIETRZYK Sławomir Jan 0
6. ROMANOWSKA Irena Anna 0
7. BERNAT Franciszek Jan 1
8. ORKISZ Jan 1
9. BARTEL Barbara 1
10. BIESIADA Dominika Anna 1
Razem23
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:107
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEGUTKO Ryszard Antoni 46
2. DUDA Andrzej Sebastian 28
3. TERLECKI Ryszard Iwon 3
4. GOSIEWSKA Beata Barbara 14
5. MURZYN Leszek 7
6. PALUCH Anna 3
7. BARTUŚ Barbara Halina 5
8. PĘK Bogdan Marek 1
9. BUBULA Barbara Ewa 0
10. CZESAK Edward Stanisław 0
Razem107
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HARTMAN Jan Marek 3
2. BIŃCZYCKA Elżbieta 0
3. KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0
4. MARENIN Małgorzata Diana 2
5. PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 1
6. ŻAK Monika Małgorzata 0
7. ZIMNIAK Robert Roman 0
8. MATHEA Anna Krystyna 0
9. WĄTROBA Sebastian Gabriel 1
10. STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0
Razem7
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOWIN Jarosław Adam 5
2. BIELAN Adam Jerzy 1
3. PUCHAŁA Jan 1
4. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 0
5. CIEŚLAK Michał 0
6. KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 1
7. AUGUSTYN Paweł Piotr 0
8. JÓŹWIK Anna Irena 1
9. SADKIEWICZ Łukasz 1
10. TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 0
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 3
2. BERKOWICZ Konrad Szczepan 18
3. LEWICKI Dawid Marian 0
4. JAMRO Szymon 0
5. SZTERLEJA Barbara Maria 0
6. CZARNEK Norbert Jerzy 0
7. BANDUŁA Magdalena Maria 0
8. RYŚ Anna Magdalena 0
9. SAWICKA Nina Anna 0
10. SZATAN Jarosław Kazimierz 0
Razem21
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:57
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 38
2. WENTA Bogdan Brunon 9
3. SONIK Bogusław Andrzej 2
4. ACHINGER Elżbieta Jadwiga 2
5. ŚWIT Grzegorz Sławomir 0
6. GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 1
7. BISZTYGA Stanisław 1
8. PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 2
9. HANDZEL Ludomir Paweł 1
10. GĄDEK Lidia Stanisława 1
Razem57
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:46
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEKIERSKI Czesław Adam 8
2. KOZAK Wojciech 1
3. KURTYKA Halina Ewa 2
4. SORYS Stanisław Andrzej 0
5. OCZKOWICZ Beata 2
6. PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 1
7. PAWLAK Mirosław Antoni 2
8. KAŁA Józef 28
9. KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1
10. DUTKA Bronisław 1
Razem46
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BACHLEJ Joanna Maria 1
2. BRONIEWICZ Michał Paweł 0
3. KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0
4. KALISZ Katarzyna Anna 1
5. SKWARŁO Cezary Szczepan 0
6. JANIK Katarzyna Edyta 0
7. PASZCZA Bartosz Marek 0
8. KOWRYGO Marcin Andrzej 0
Razem2