A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 141204 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach
Województwo MAZOWIECKIE Powiat miński Gmina Cegłów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Cegłowie 05-319 Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki 4
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1806
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1806
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1261
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 637
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 624
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 624
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 624
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 624
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 603
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 7
2. STOKŁOSA Radosław 3
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 3
5. KUREK Roman Jarosław 1
6. NIZIŃSKA Anna 0
7. MACIAK Jan Antoni 0
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 1
Razem15
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 7
2. CZARNECKI Norman Tomasz 0
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 0
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0
5. GŁOWACKI Piotr 0
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0
7. SMOSARSKA Dorota 0
8. KORZENIEWSKA Magdalena 1
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1
10. CZYŻEWSKI Przemysław 3
Razem12
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 33
2. KOSESKI Adam Waldemar 3
3. IWANIAK Ilona 1
4. REJMER Leszek 0
5. MALINOWSKA Teresa 4
6. MIĄSKO Krzysztof 1
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 1
9. MAKAREWICZ Błażej 0
10. STĄSIEK Zbigniew 2
Razem45
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:124
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 26
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 19
3. WARGOCKA Teresa Anna 58
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 2
5. PIŁKA Marian 5
6. TCHÓRZEWSKI Karol 9
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 1
8. CICHOLSKA Anna Ewa 1
9. PŁOCHA Grzegorz 0
10. OLĘDZKA Anna 3
Razem124
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 9
2. SUSZYŃSKA Krystyna 0
3. SAJAK Paweł Ireneusz 0
4. WAWER Iwona Kamila 1
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 0
6. NIECKARZ Magdalena 0
7. MACIEJEC Piotr 4
8. GALASIEWICZ Katarzyna 0
9. WIECZOREK Grzegorz 0
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 1
Razem15
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 4
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 1
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 1
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 0
7. SZUMIATA Tadeusz 1
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 0
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 0
10. KUKIEŁKA Sylwia 0
Razem7
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 24
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 0
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 6
4. MILEWSKI Andrzej 2
5. SOCHARSKA Hanna 2
6. REDUCH Izabela 0
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 0
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 0
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 7
10. RAJCA Waldemar Jan 0
Razem41
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:116
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 66
2. KOZŁOWSKI Jacek 26
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 6
4. ŁUCZYCKI Andrzej 0
5. BERENT Przemysław 4
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 1
7. KRZEMIŃSKI Adam 5
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 2
9. KORDECKI Marek 2
10. LANC Elżbieta 4
Razem116
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:228
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 17
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 0
3. STRUZIK Adam Krzysztof 1
4. UCHMAN Marcin 208
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 0
6. KRAWCZYK Wiesława 0
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 0
9. GRABOWSKA Anna 2
10. KOSIŃSKI Krzysztof 0
Razem228