A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 141208 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach
Województwo MAZOWIECKIE Powiat miński Gmina Jakubów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy Jakubów 05-306 Jakubów Mińska 15
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1825
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1825
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1280
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 920
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 360
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 360
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 360
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 360
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 351
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 10
2. STOKŁOSA Radosław 2
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 0
5. KUREK Roman Jarosław 3
6. NIZIŃSKA Anna 1
7. MACIAK Jan Antoni 0
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 1
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 5
2. CZARNECKI Norman Tomasz 1
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 0
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0
5. GŁOWACKI Piotr 2
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1
7. SMOSARSKA Dorota 0
8. KORZENIEWSKA Magdalena 0
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2
10. CZYŻEWSKI Przemysław 0
Razem11
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 2
2. KOSESKI Adam Waldemar 2
3. IWANIAK Ilona 0
4. REJMER Leszek 1
5. MALINOWSKA Teresa 0
6. MIĄSKO Krzysztof 0
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 0
9. MAKAREWICZ Błażej 0
10. STĄSIEK Zbigniew 0
Razem5
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:186
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 27
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 18
3. WARGOCKA Teresa Anna 95
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 32
5. PIŁKA Marian 3
6. TCHÓRZEWSKI Karol 2
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 2
8. CICHOLSKA Anna Ewa 1
9. PŁOCHA Grzegorz 2
10. OLĘDZKA Anna 4
Razem186
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 1
2. SUSZYŃSKA Krystyna 1
3. SAJAK Paweł Ireneusz 0
4. WAWER Iwona Kamila 1
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 2
6. NIECKARZ Magdalena 0
7. MACIEJEC Piotr 0
8. GALASIEWICZ Katarzyna 0
9. WIECZOREK Grzegorz 0
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 0
Razem5
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 4
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 0
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 2
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 0
7. SZUMIATA Tadeusz 0
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 0
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 2
10. KUKIEŁKA Sylwia 1
Razem9
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 5
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 1
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 1
4. MILEWSKI Andrzej 0
5. SOCHARSKA Hanna 1
6. REDUCH Izabela 1
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 1
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 2
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 3
10. RAJCA Waldemar Jan 0
Razem15
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 10
2. KOZŁOWSKI Jacek 15
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 1
4. ŁUCZYCKI Andrzej 0
5. BERENT Przemysław 0
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 0
7. KRZEMIŃSKI Adam 1
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 0
9. KORDECKI Marek 0
10. LANC Elżbieta 1
Razem28
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:75
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 17
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 3
3. STRUZIK Adam Krzysztof 3
4. UCHMAN Marcin 52
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 0
6. KRAWCZYK Wiesława 0
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 0
9. GRABOWSKA Anna 0
10. KOSIŃSKI Krzysztof 0
Razem75