A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 141215 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach
Województwo MAZOWIECKIE Powiat miński Gmina Sulejówek
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Nr 1 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2281
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2281
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1570
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 776
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 794
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 794
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 20
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 794
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 794
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 782
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 9
2. STOKŁOSA Radosław 0
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 1
5. KUREK Roman Jarosław 1
6. NIZIŃSKA Anna 0
7. MACIAK Jan Antoni 0
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 7
2. CZARNECKI Norman Tomasz 1
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 1
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0
5. GŁOWACKI Piotr 0
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0
7. SMOSARSKA Dorota 1
8. KORZENIEWSKA Magdalena 0
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1
10. CZYŻEWSKI Przemysław 0
Razem11
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 28
2. KOSESKI Adam Waldemar 7
3. IWANIAK Ilona 1
4. REJMER Leszek 3
5. MALINOWSKA Teresa 0
6. MIĄSKO Krzysztof 2
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 0
9. MAKAREWICZ Błażej 2
10. STĄSIEK Zbigniew 2
Razem45
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:272
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 43
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 64
3. WARGOCKA Teresa Anna 32
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 90
5. PIŁKA Marian 16
6. TCHÓRZEWSKI Karol 8
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 5
8. CICHOLSKA Anna Ewa 1
9. PŁOCHA Grzegorz 0
10. OLĘDZKA Anna 13
Razem272
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:51
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 32
2. SUSZYŃSKA Krystyna 6
3. SAJAK Paweł Ireneusz 0
4. WAWER Iwona Kamila 1
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 2
6. NIECKARZ Magdalena 2
7. MACIEJEC Piotr 1
8. GALASIEWICZ Katarzyna 2
9. WIECZOREK Grzegorz 1
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 4
Razem51
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 15
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 7
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 0
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 0
7. SZUMIATA Tadeusz 0
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 2
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 0
10. KUKIEŁKA Sylwia 1
Razem25
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:70
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 25
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 2
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 1
4. MILEWSKI Andrzej 4
5. SOCHARSKA Hanna 4
6. REDUCH Izabela 1
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 2
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 4
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 23
10. RAJCA Waldemar Jan 4
Razem70
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:260
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 109
2. KOZŁOWSKI Jacek 91
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 18
4. ŁUCZYCKI Andrzej 3
5. BERENT Przemysław 7
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 0
7. KRZEMIŃSKI Adam 8
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 8
9. KORDECKI Marek 10
10. LANC Elżbieta 6
Razem260
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 28
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 1
3. STRUZIK Adam Krzysztof 2
4. UCHMAN Marcin 3
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 0
6. KRAWCZYK Wiesława 0
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 2
9. GRABOWSKA Anna 0
10. KOSIŃSKI Krzysztof 1
Razem37