A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 141215 Numer obwodu głosowania 4
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach
Województwo MAZOWIECKIE Powiat miński Gmina Sulejówek
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 3 05-071 Sulejówek ul. Głowackiego 47
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2070
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2070
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1460
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 869
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 591
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 591
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 2
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 591
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 591
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 568
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 12
2. STOKŁOSA Radosław 2
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 2
5. KUREK Roman Jarosław 1
6. NIZIŃSKA Anna 0
7. MACIAK Jan Antoni 1
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 3
Razem21
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 8
2. CZARNECKI Norman Tomasz 3
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 0
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0
5. GŁOWACKI Piotr 1
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0
7. SMOSARSKA Dorota 0
8. KORZENIEWSKA Magdalena 0
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0
10. CZYŻEWSKI Przemysław 0
Razem12
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 16
2. KOSESKI Adam Waldemar 0
3. IWANIAK Ilona 1
4. REJMER Leszek 0
5. MALINOWSKA Teresa 3
6. MIĄSKO Krzysztof 1
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 0
9. MAKAREWICZ Błażej 0
10. STĄSIEK Zbigniew 0
Razem21
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:240
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 38
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 47
3. WARGOCKA Teresa Anna 30
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 101
5. PIŁKA Marian 12
6. TCHÓRZEWSKI Karol 2
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 3
8. CICHOLSKA Anna Ewa 1
9. PŁOCHA Grzegorz 1
10. OLĘDZKA Anna 5
Razem240
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 10
2. SUSZYŃSKA Krystyna 2
3. SAJAK Paweł Ireneusz 0
4. WAWER Iwona Kamila 1
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 1
6. NIECKARZ Magdalena 1
7. MACIEJEC Piotr 0
8. GALASIEWICZ Katarzyna 0
9. WIECZOREK Grzegorz 3
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 1
Razem19
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 9
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 4
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 1
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 1
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 1
7. SZUMIATA Tadeusz 0
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 0
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 2
10. KUKIEŁKA Sylwia 2
Razem20
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:50
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 29
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 2
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 1
4. MILEWSKI Andrzej 1
5. SOCHARSKA Hanna 2
6. REDUCH Izabela 2
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 0
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 1
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 11
10. RAJCA Waldemar Jan 1
Razem50
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:165
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 89
2. KOZŁOWSKI Jacek 52
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 6
4. ŁUCZYCKI Andrzej 0
5. BERENT Przemysław 1
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 0
7. KRZEMIŃSKI Adam 3
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 8
9. KORDECKI Marek 0
10. LANC Elżbieta 6
Razem165
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 11
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 0
3. STRUZIK Adam Krzysztof 4
4. UCHMAN Marcin 1
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 1
6. KRAWCZYK Wiesława 0
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 2
9. GRABOWSKA Anna 0
10. KOSIŃSKI Krzysztof 0
Razem20