A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 141703 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 4 Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I
Województwo MAZOWIECKIE Powiat otwocki Gmina Celestynów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 05-430 Stara Wieś ul. Fabryczna 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1236
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1236
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 869
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 427
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 442
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 442
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 442
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 442
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 430
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KURSKI Jacek Olgierd 10
2. WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 1
3. MAKUCH Anna Katarzyna 2
4. CYMAŃSKI Mateusz 5
5. TYNIEC Danuta Maria 0
6. NOWAK Zenon Ryszard 0
7. ORŁOWSKA Monika 2
8. FILA Adam Jan 0
9. STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0
10. GAJEWSKI Paweł 0
Razem20
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BOSAK Krzysztof 0
2. SAPIJASZKO Jan Paweł 0
3. DOMARADZKA Sylwia Dominika 0
4. WASIUKIEWICZ Anna Maria 1
5. MAŁECKI Paweł Jacek 0
6. PATEY Mariusz Bernard 0
7. MAŁYSZEK Paulina Danuta 0
8. KĄDZIELA Karolina Cecylia 0
9. WALCZAK Łukasz Marek 0
Razem1
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLEJNICZAK Wojciech Michał 20
2. PIEKARSKA Katarzyna Maria 5
3. BALICKI Marek Zbigniew 0
4. TYSIĄC Alicja Agnieszka 0
5. LEGIERSKI Krystian 0
6. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 0
7. WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena 0
8. PAPUGA Marek Zdzisław 0
9. GRUCHALSKI Grzegorz Jerzy 0
10. GADZINOWSKI Piotr 1
Razem26
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:196
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 63
2. FOLTYN-KUBICKA Hanna 11
3. KRAJEWSKI Jarosław Karol 8
4. TOMASZEWSKA Ewa 13
5. JUREK Marek 69
6. KACZMARSKA Agnieszka 4
7. UŚCIŃSKI Piotr Michał 23
8. OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 0
9. GÓRSKI Artur Cezary 3
10. CZERWIŃSKA Anita 2
Razem196
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALISZ Ryszard Roman 6
2. NOWICKA Wanda Hanna 2
3. ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 0
4. SANKARI Nina 0
5. DĘBSKI Artur 1
6. OLEJNIK Katarzyna Barbara 0
7. SZYPUŁA Tomasz 0
8. TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 0
9. MAZUREK Aleksander Paweł 0
10. KOSTRZEWA Inga Krystyna 1
Razem10
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWAL Paweł Robert 11
2. IGLICKA-OKÓLSKA Krystyna Ida 2
3. JEZIERSKA Barbara Łucja 0
4. PAZIEWSKA Elżbieta 0
5. BYLIŃSKI Janusz Józef 0
6. OMELAŃCZUK Mariusz Marek 0
7. ŁUGOWSKA Bożena Leokadia 0
8. WRZEŚNIAK Piotr Michał 0
9. MATYJASIAK Wojciech Robert 0
10. SZLĄZAK Tomasz Bartłomiej 2
Razem15
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARUSIK Michał 7
2. WILK Jacek 10
3. BIESZCZAD Grzegorz Tadeusz 1
4. BIEGAŁA Joanna Beata 1
5. SIUDYM Mariusz 0
6. KRZYSZTOFIK Joanna 1
7. BRONOWSKI Krzysztof Piotr 1
8. STRZODA Agnieszka Teresa 0
9. JANKOWSKA Alina Barbara 0
10. PAZIO Rafał Piotr 1
Razem22
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HÜBNER Danuta Maria 48
2. BONI Michał Jan 1
3. ZALEWSKI Paweł Ksawery 3
4. DĄBROWSKA Alicja 3
5. ROSS Tadeusz Edward 0
6. OLECHOWSKA Alicja Danuta 0
7. ŚWIĘCICKI Marcin 2
8. SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 0
9. GAJEWSKA Kinga Magdalena 7
10. KOSECKI Roman Jacek 4
Razem68
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:69
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 0
2. ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 7
3. GRAJDA Dariusz Grzegorz 61
4. RUDZKA Lidia 0
5. KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 1
6. JAGODZIŃSKI Sylwester 0
7. ZALEWSKI Józef 0
8. ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 0
9. CICHOCKI Przemysław 0
10. RYŚ-FERENS Erwina Lilia 0
Razem69
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRZYBEK Agnieszka Magdalena 0
2. WIECZOREK Artur Paweł 0
3. AULEJTNER Małgorzata Dorota 0
4. ILKA Grzegorz 0
5. SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna 1
6. URBAN Mateusz Józef 0
7. DMOCHOWSKA Katarzyna 0
8. ŻURAWSKI Cezary 1
9. ZAWADZKA Jolanta Anna 0
10. KONIECZNY Maciej 1
Razem3