A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 220501 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat kartuski Gmina Chmielno
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Kultury w Chmielnie 83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2000
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1999
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 1
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1400
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 708
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 692
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 691
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 19
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 692
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 692
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 667
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 8
2. KĘPKA Teresa 8
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 1
4. KURSKA Anna Maria 0
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0
8. ZAWADA Andrzej Robert 0
9. KRÓL Maria Kazimiera 1
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem20
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 2
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 2
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 13
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem17
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 17
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 1
3. BANACH Jolanta Maria 3
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 3
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 2
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 0
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 0
Razem27
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:232
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 90
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 44
3. ŻYNDA Zenon Henryk 1
4. SIKORA Danuta Teresa 9
5. KLAWITER Jan Andrzej 16
6. SELLIN Jarosław Daniel 57
7. KILIAN Jan 2
8. STROCIAK Marek Roman 1
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 2
10. BARZOWSKI Jerzy 10
Razem232
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 8
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 0
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 1
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem11
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 4
2. ZWARA Piotr Roman 1
3. KOZŁOWSKI Jan 2
4. LABUDA Maria Barbara 0
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 1
6. KOTAS Wojciech Tomasz 2
7. SIUDEK Małgorzata 1
8. GŁADYSZ Anna Marta 1
9. JAWORSKI Karol Artur 1
Razem13
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 15
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 0
3. MARUSIK Elżbieta Maria 3
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 2
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 1
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 1
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 1
9. KULASIEWICZ Agata 1
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem24
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:280
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 106
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 27
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 52
4. CHRZANOWSKA Beata 0
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 3
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 1
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 43
8. ROGOWIEC Katarzyna 0
9. KULAS Jan Edward 2
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 46
Razem280
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:36
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 8
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 8
3. ADAMOWICZ Dariusz 6
4. DOMBROWSKI Bogdan 2
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 3
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 2
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 5
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 2
Razem36
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 0
Razem0
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 2
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 3
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 2
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 0
Razem7