A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 221501 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat wejherowski Gmina Reda
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 6 84-240 Reda ul. Gniewowska 33
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1972
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1972
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1390
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 719
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 671
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 671
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 671
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 671
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 661
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 5
2. KĘPKA Teresa 5
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 4
4. KURSKA Anna Maria 1
5. JAWORSKI Adam Marek 3
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1
8. ZAWADA Andrzej Robert 1
9. KRÓL Maria Kazimiera 2
10. PILKIEWICZ Olena 1
Razem23
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 0
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 3
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 1
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 2
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem6
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:50
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 35
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 3
3. BANACH Jolanta Maria 7
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 2
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 2
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 1
Razem50
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:164
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 50
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 24
3. ŻYNDA Zenon Henryk 2
4. SIKORA Danuta Teresa 2
5. KLAWITER Jan Andrzej 10
6. SELLIN Jarosław Daniel 69
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 2
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 2
10. BARZOWSKI Jerzy 2
Razem164
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 4
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 2
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 2
5. NAWROT Gabriela Jolanta 1
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem11
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 3
2. ZWARA Piotr Roman 4
3. KOZŁOWSKI Jan 4
4. LABUDA Maria Barbara 1
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 3
7. SIUDEK Małgorzata 2
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 2
Razem19
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:39
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 29
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 2
3. MARUSIK Elżbieta Maria 3
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 1
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 2
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 2
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 0
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem39
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:333
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 156
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 35
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 29
4. CHRZANOWSKA Beata 4
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 0
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 3
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2
8. ROGOWIEC Katarzyna 4
9. KULAS Jan Edward 2
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 98
Razem333
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 5
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 2
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 2
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 5
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem14
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 1
Razem1
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 0
2. KRYDA Marek Andrzej 1
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 0
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 0
Razem1