A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226101 Numer obwodu głosowania 149
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdańsk Gmina Gdańsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, Zaspa Rozstaje ul. Ciołkowskiego 10
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2023
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2023
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1427
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 593
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 834
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 834
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 834
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 834
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 822
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 2
2. KĘPKA Teresa 2
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 0
4. KURSKA Anna Maria 2
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1
8. ZAWADA Andrzej Robert 0
9. KRÓL Maria Kazimiera 4
10. PILKIEWICZ Olena 1
Razem13
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 4
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 2
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 1
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 1
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 37
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 3
3. BANACH Jolanta Maria 7
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 0
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 3
Razem52
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:190
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 118
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 14
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 7
5. KLAWITER Jan Andrzej 5
6. SELLIN Jarosław Daniel 45
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 0
10. BARZOWSKI Jerzy 0
Razem190
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 12
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 3
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 0
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 3
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 4
Razem23
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 1
2. ZWARA Piotr Roman 0
3. KOZŁOWSKI Jan 2
4. LABUDA Maria Barbara 4
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 1
7. SIUDEK Małgorzata 2
8. GŁADYSZ Anna Marta 3
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem13
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 21
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 6
3. MARUSIK Elżbieta Maria 0
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 10
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 0
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 1
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 3
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem41
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:473
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 247
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 43
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 27
4. CHRZANOWSKA Beata 6
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 1
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 5
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 3
8. ROGOWIEC Katarzyna 2
9. KULAS Jan Edward 0
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 139
Razem473
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 4
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 0
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem4
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 2
5. ALTMANN Paula 0
Razem2
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 0
2. KRYDA Marek Andrzej 2
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 1
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 0
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 0
Razem3