A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226101 Numer obwodu głosowania 150
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdańsk Gmina Gdańsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 80-462 Gdańsk, Zaspa Rozstaje ul. Meissnera 9
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1989
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1989
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1408
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 593
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 815
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 815
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 815
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 815
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 805
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 2
2. KĘPKA Teresa 0
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 0
4. KURSKA Anna Maria 1
5. JAWORSKI Adam Marek 0
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0
8. ZAWADA Andrzej Robert 3
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem6
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 1
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 1
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 1
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 2
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 1
Razem6
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 43
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 6
3. BANACH Jolanta Maria 14
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 1
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 2
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 0
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 0
Razem68
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:222
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 111
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 30
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 6
5. KLAWITER Jan Andrzej 7
6. SELLIN Jarosław Daniel 58
7. KILIAN Jan 0
8. STROCIAK Marek Roman 2
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 3
10. BARZOWSKI Jerzy 5
Razem222
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 10
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 3
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 0
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 2
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 3
Razem18
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 2
2. ZWARA Piotr Roman 0
3. KOZŁOWSKI Jan 2
4. LABUDA Maria Barbara 0
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 1
7. SIUDEK Małgorzata 1
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 21
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 2
3. MARUSIK Elżbieta Maria 3
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 2
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 4
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 1
9. KULASIEWICZ Agata 3
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 2
Razem38
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:430
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 191
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 50
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 36
4. CHRZANOWSKA Beata 3
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 2
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 0
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 1
8. ROGOWIEC Katarzyna 4
9. KULAS Jan Edward 1
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 142
Razem430
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 1
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 1
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 2
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 1
9. MIRONOWICZ Mirosław 1
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem6
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 2
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 0
Razem2
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 1
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 1
Razem3