A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226101 Numer obwodu głosowania 158
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdańsk Gmina Gdańsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Nr 86 80-462 Gdańsk, Zaspa Młyniec ul. Dywizjonu 303 27
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2209
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2209
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1570
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 635
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 935
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 935
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 935
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 935
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 918
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 2
2. KĘPKA Teresa 6
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 1
4. KURSKA Anna Maria 2
5. JAWORSKI Adam Marek 2
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 2
8. ZAWADA Andrzej Robert 1
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 1
Razem19
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 3
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 1
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem4
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:72
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 46
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 8
3. BANACH Jolanta Maria 13
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 2
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 0
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 1
9. TUMA Tadeusz Jerzy 1
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 1
Razem72
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:198
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 122
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 16
3. ŻYNDA Zenon Henryk 1
4. SIKORA Danuta Teresa 4
5. KLAWITER Jan Andrzej 4
6. SELLIN Jarosław Daniel 46
7. KILIAN Jan 3
8. STROCIAK Marek Roman 1
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 1
10. BARZOWSKI Jerzy 0
Razem198
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 17
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 6
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 2
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 1
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 3
Razem31
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 4
2. ZWARA Piotr Roman 3
3. KOZŁOWSKI Jan 6
4. LABUDA Maria Barbara 2
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 1
7. SIUDEK Małgorzata 1
8. GŁADYSZ Anna Marta 1
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem18
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:50
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 27
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 7
3. MARUSIK Elżbieta Maria 0
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 5
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 4
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 4
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 2
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1
Razem50
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:511
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 263
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 28
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 45
4. CHRZANOWSKA Beata 3
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 4
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 0
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 4
8. ROGOWIEC Katarzyna 2
9. KULAS Jan Edward 0
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 162
Razem511
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 4
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 0
3. ADAMOWICZ Dariusz 1
4. DOMBROWSKI Bogdan 1
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 1
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem7
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 1
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 1
5. ALTMANN Paula 1
Razem3
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 2
2. KRYDA Marek Andrzej 1
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 1
Razem5