A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226101 Numer obwodu głosowania 173
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdańsk Gmina Gdańsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11 80-376 Gdańsk, Przymorze Małe ul. Czerwony Dwór 21
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2367
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2367
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1670
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 626
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1044
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1044
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 6
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 1044
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 1044
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 1033
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 4
2. KĘPKA Teresa 2
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 3
4. KURSKA Anna Maria 3
5. JAWORSKI Adam Marek 6
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3
8. ZAWADA Andrzej Robert 0
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem21
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 6
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 1
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 1
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:58
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 45
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 0
3. BANACH Jolanta Maria 11
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 0
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 1
Razem58
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:216
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 121
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 9
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 3
5. KLAWITER Jan Andrzej 10
6. SELLIN Jarosław Daniel 68
7. KILIAN Jan 0
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 3
10. BARZOWSKI Jerzy 2
Razem216
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 13
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 5
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 5
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 1
Razem26
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 5
2. ZWARA Piotr Roman 2
3. KOZŁOWSKI Jan 3
4. LABUDA Maria Barbara 0
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 3
7. SIUDEK Małgorzata 1
8. GŁADYSZ Anna Marta 2
9. JAWORSKI Karol Artur 2
Razem18
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:65
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 36
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 5
3. MARUSIK Elżbieta Maria 4
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 3
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 3
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 4
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 1
9. KULASIEWICZ Agata 5
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 4
Razem65
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:591
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 309
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 52
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 43
4. CHRZANOWSKA Beata 1
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 3
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 1
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 0
8. ROGOWIEC Katarzyna 4
9. KULAS Jan Edward 1
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 177
Razem591
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 10
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 1
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 3
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem14
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 3
2. RZEPKA Szymon Stanisław 2
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 1
5. ALTMANN Paula 0
Razem6
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 2
2. KRYDA Marek Andrzej 3
3. DEMCZUK Marzena 1
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 1
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 1
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 1
Razem10