A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226201 Numer obwodu głosowania 7
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdynia Gmina Gdynia
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 16 81-079 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo ul. Chabrowa 43
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2376
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2376
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1670
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 833
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 837
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 837
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 2
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 834
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 834
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 811
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 3
2. KĘPKA Teresa 6
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 1
4. KURSKA Anna Maria 4
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0
8. ZAWADA Andrzej Robert 0
9. KRÓL Maria Kazimiera 1
10. PILKIEWICZ Olena 1
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 8
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 1
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 4
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 1
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 1
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 1
Razem16
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:54
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 40
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 3
3. BANACH Jolanta Maria 6
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 3
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 1
9. TUMA Tadeusz Jerzy 1
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 0
Razem54
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:188
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 71
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 19
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 2
5. KLAWITER Jan Andrzej 8
6. SELLIN Jarosław Daniel 78
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 6
10. BARZOWSKI Jerzy 3
Razem188
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 9
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 3
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 1
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 2
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 1
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 1
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem17
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 4
2. ZWARA Piotr Roman 2
3. KOZŁOWSKI Jan 3
4. LABUDA Maria Barbara 2
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 3
7. SIUDEK Małgorzata 0
8. GŁADYSZ Anna Marta 1
9. JAWORSKI Karol Artur 1
Razem16
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:47
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 39
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 0
3. MARUSIK Elżbieta Maria 2
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 2
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 1
6. GUZOWSKA Marzena Beata 1
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 0
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 2
Razem47
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:427
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 245
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 43
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 24
4. CHRZANOWSKA Beata 4
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 3
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 2
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 3
8. ROGOWIEC Katarzyna 4
9. KULAS Jan Edward 2
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 97
Razem427
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 6
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 6
3. ADAMOWICZ Dariusz 1
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 2
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 1
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 1
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 1
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem18
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 3
2. RZEPKA Szymon Stanisław 1
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 2
5. ALTMANN Paula 0
Razem6
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 0
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 1
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 3
Razem5