A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226201 Numer obwodu głosowania 20
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdynia Gmina Gdynia
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole nr 31 81-218 Gdynia, Chylonia ul. Zamenhofa 8
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2069
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2069
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1470
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 910
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 560
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 560
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 560
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 560
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 541
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 0
2. KĘPKA Teresa 2
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 1
4. KURSKA Anna Maria 4
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3
8. ZAWADA Andrzej Robert 2
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 1
Razem15
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 6
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 1
3. DZIADUL Piotr Tomasz 1
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 1
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 1
8. ZALESIŃSKA Dominika 2
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem12
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:35
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 19
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 3
3. BANACH Jolanta Maria 3
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 1
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 2
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 2
9. TUMA Tadeusz Jerzy 4
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 0
Razem35
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:170
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 53
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 19
3. ŻYNDA Zenon Henryk 2
4. SIKORA Danuta Teresa 1
5. KLAWITER Jan Andrzej 22
6. SELLIN Jarosław Daniel 57
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 1
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 7
10. BARZOWSKI Jerzy 7
Razem170
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 3
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 0
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 0
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 1
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 1
Razem7
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 1
2. ZWARA Piotr Roman 0
3. KOZŁOWSKI Jan 2
4. LABUDA Maria Barbara 1
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 2
7. SIUDEK Małgorzata 0
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 20
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 2
3. MARUSIK Elżbieta Maria 1
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 2
6. GUZOWSKA Marzena Beata 2
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 0
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 3
Razem30
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:258
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 135
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 37
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 14
4. CHRZANOWSKA Beata 1
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 2
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 4
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 0
8. ROGOWIEC Katarzyna 0
9. KULAS Jan Edward 1
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 64
Razem258
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 2
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 1
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 2
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem5
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 1
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 0
Razem1
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 1
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 0
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 1
Razem2