A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226201 Numer obwodu głosowania 67
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Gdynia Gmina Gdynia
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 13 81-506 Gdynia, Mały Kack ul. Halicka 8
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2253
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2253
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1614
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 856
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 758
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 758
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 758
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 758
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 741
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 8
2. KĘPKA Teresa 3
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 0
4. KURSKA Anna Maria 1
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0
8. ZAWADA Andrzej Robert 1
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 2
Razem16
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 8
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 1
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 2
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem11
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:42
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 30
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 0
3. BANACH Jolanta Maria 4
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 1
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 2
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 0
9. TUMA Tadeusz Jerzy 3
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 1
Razem42
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:213
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 108
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 17
3. ŻYNDA Zenon Henryk 1
4. SIKORA Danuta Teresa 0
5. KLAWITER Jan Andrzej 23
6. SELLIN Jarosław Daniel 54
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 6
10. BARZOWSKI Jerzy 3
Razem213
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 8
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 2
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 6
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 0
5. NAWROT Gabriela Jolanta 1
6. MUŻA Wojciech Romuald 1
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 1
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 1
Razem20
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 12
2. ZWARA Piotr Roman 2
3. KOZŁOWSKI Jan 1
4. LABUDA Maria Barbara 4
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 0
7. SIUDEK Małgorzata 0
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 2
Razem21
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:59
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 43
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 4
3. MARUSIK Elżbieta Maria 1
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 1
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 1
6. GUZOWSKA Marzena Beata 3
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 2
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 3
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1
Razem59
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:339
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 205
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 33
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 11
4. CHRZANOWSKA Beata 9
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 0
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 2
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 0
8. ROGOWIEC Katarzyna 2
9. KULAS Jan Edward 1
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 76
Razem339
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 5
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 0
3. ADAMOWICZ Dariusz 4
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 2
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 1
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem12
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 2
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 0
Razem2
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 1
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 2
5. BANIECKA Ewa Cecylia 1
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 0
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 2
Razem6