A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226301 Numer obwodu głosowania 22
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Słupsku
Województwo POMORSKIE Powiat Słupsk Gmina Słupsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Miejskie nr 15 76-200 Słupsk ul. Wiatraczna 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2005
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2005
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1420
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 911
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 509
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 509
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 509
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 509
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 495
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 2
2. KĘPKA Teresa 1
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 0
4. KURSKA Anna Maria 2
5. JAWORSKI Adam Marek 4
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1
8. ZAWADA Andrzej Robert 1
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 6
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 2
3. DZIADUL Piotr Tomasz 1
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem9
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 52
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 3
3. BANACH Jolanta Maria 5
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 1
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 5
9. TUMA Tadeusz Jerzy 0
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 1
Razem68
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:128
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 59
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 56
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 3
5. KLAWITER Jan Andrzej 0
6. SELLIN Jarosław Daniel 7
7. KILIAN Jan 1
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 0
10. BARZOWSKI Jerzy 2
Razem128
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 22
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 0
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 2
6. MUŻA Wojciech Romuald 1
7. ALEGRE RASO Susana 1
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 0
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem28
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 2
2. ZWARA Piotr Roman 0
3. KOZŁOWSKI Jan 3
4. LABUDA Maria Barbara 3
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 1
6. KOTAS Wojciech Tomasz 0
7. SIUDEK Małgorzata 1
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 20
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 3
3. MARUSIK Elżbieta Maria 1
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 1
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 1
9. KULASIEWICZ Agata 0
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem26
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:205
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 120
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 17
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 12
4. CHRZANOWSKA Beata 16
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 0
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 0
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2
8. ROGOWIEC Katarzyna 1
9. KULAS Jan Edward 1
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 36
Razem205
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 2
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 1
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 1
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 1
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem5
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 0
5. ALTMANN Paula 0
Razem0
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 1
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 1
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 2
Razem5