A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226301 Numer obwodu głosowania 39
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Słupsku
Województwo POMORSKIE Powiat Słupsk Gmina Słupsk
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego 76-200 Słupsk ul. Prof. Lotha 3
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2219
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2219
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1570
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1079
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 491
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 491
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 491
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 491
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 479
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 1
2. KĘPKA Teresa 0
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 0
4. KURSKA Anna Maria 1
5. JAWORSKI Adam Marek 14
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 2
8. ZAWADA Andrzej Robert 1
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem19
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 2
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:47
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 33
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 2
3. BANACH Jolanta Maria 4
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 0
5. STĄSIEK Jan Antoni 0
6. GONTAREK Piotr Paweł 3
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 1
9. TUMA Tadeusz Jerzy 1
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 2
Razem47
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:113
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 46
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 51
3. ŻYNDA Zenon Henryk 0
4. SIKORA Danuta Teresa 2
5. KLAWITER Jan Andrzej 6
6. SELLIN Jarosław Daniel 2
7. KILIAN Jan 3
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 1
10. BARZOWSKI Jerzy 2
Razem113
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 18
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 0
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 2
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 1
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem23
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 6
2. ZWARA Piotr Roman 0
3. KOZŁOWSKI Jan 8
4. LABUDA Maria Barbara 1
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0
6. KOTAS Wojciech Tomasz 0
7. SIUDEK Małgorzata 9
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 0
Razem24
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 20
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 3
3. MARUSIK Elżbieta Maria 0
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 0
6. GUZOWSKA Marzena Beata 1
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 2
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem26
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:214
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 101
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 30
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 7
4. CHRZANOWSKA Beata 42
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 0
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 5
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 3
8. ROGOWIEC Katarzyna 4
9. KULAS Jan Edward 0
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 22
Razem214
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 2
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 3
3. ADAMOWICZ Dariusz 0
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 1
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 0
8. SAHAJDAK Jadwiga 2
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem8
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 0
3. MIETKOWSKI Karol 0
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 1
5. ALTMANN Paula 1
Razem2
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 0
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 1
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 0
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 0
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 0
Razem1