A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 226401 Numer obwodu głosowania 9
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku
Województwo POMORSKIE Powiat Sopot Gmina Sopot
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Nr 8 81-742 Sopot ul. Jana z Kolna 3
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2146
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2146
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1519
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 614
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 905
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 905
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 14
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 904
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 904
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 895
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STECKIEWICZ Krzysztof 5
2. KĘPKA Teresa 3
3. PLOTZKE Kazimierz Julian 1
4. KURSKA Anna Maria 0
5. JAWORSKI Adam Marek 1
6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0
7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1
8. ZAWADA Andrzej Robert 0
9. KRÓL Maria Kazimiera 0
10. PILKIEWICZ Olena 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAŁASZ Tomasz Jakub 1
2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 2
3. DZIADUL Piotr Tomasz 0
4. PIASECKA Dorota Magdalena 0
5. KRUPA Łukasz 0
6. MARCINKOWSKA Aleksandra 0
7. TACKOWIAK Irena Aleksandra 0
8. ZALESIŃSKA Dominika 0
9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0
10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław 2
Razem5
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:40
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 22
2. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 5
3. BANACH Jolanta Maria 4
4. STRZAŁA Krystyna Zofia 2
5. STĄSIEK Jan Antoni 1
6. GONTAREK Piotr Paweł 0
7. WOJCIECHOWSKI Henryk 1
8. MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 2
9. TUMA Tadeusz Jerzy 1
10. SEROCKA Ewa Aleksandra 2
Razem40
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:175
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOTYGA Anna Elżbieta 109
2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 10
3. ŻYNDA Zenon Henryk 2
4. SIKORA Danuta Teresa 1
5. KLAWITER Jan Andrzej 7
6. SELLIN Jarosław Daniel 40
7. KILIAN Jan 2
8. STROCIAK Marek Roman 0
9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara 3
10. BARZOWSKI Jerzy 1
Razem175
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GARDIAS Dorota 9
2. KOWALSKI Maciej Tomasz 1
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena 5
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 1
5. NAWROT Gabriela Jolanta 0
6. MUŻA Wojciech Romuald 0
7. ALEGRE RASO Susana 0
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej 0
9. PAWŁOWSKA Magdalena 1
10. BAUĆ Piotr Paweł 0
Razem17
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HAMBURA Stefan Józef 7
2. ZWARA Piotr Roman 3
3. KOZŁOWSKI Jan 4
4. LABUDA Maria Barbara 1
5. SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 1
6. KOTAS Wojciech Tomasz 1
7. SIUDEK Małgorzata 0
8. GŁADYSZ Anna Marta 0
9. JAWORSKI Karol Artur 2
Razem19
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DZIAMBOR Artur Erwin 22
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 2
3. MARUSIK Elżbieta Maria 1
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0
5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 1
6. GUZOWSKA Marzena Beata 1
7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 4
8. GIEŁDON Piotr Tadeusz 0
9. KULASIEWICZ Agata 3
10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0
Razem34
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:564
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 296
2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 30
3. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 77
4. CHRZANOWSKA Beata 3
5. ŚWILSKI Ryszard Jan 0
6. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 1
7. GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2
8. ROGOWIEC Katarzyna 2
9. KULAS Jan Edward 3
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 150
Razem564
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STĘPNIAK Andrzej Hieronim 8
2. BUJANOWICZ Stanisława Helena 3
3. ADAMOWICZ Dariusz 8
4. DOMBROWSKI Bogdan 0
5. SZATKOWSKI Radosław Jan 0
6. WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0
7. KOSEWSKA Danuta Jolanta 1
8. SAHAJDAK Jadwiga 0
9. MIRONOWICZ Mirosław 0
10. HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0
Razem20
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0
2. RZEPKA Szymon Stanisław 1
3. MIETKOWSKI Karol 1
4. WESOŁA Joanna Małgorzata 2
5. ALTMANN Paula 1
Razem5
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACHLEWSKA Elżbieta 3
2. KRYDA Marek Andrzej 0
3. DEMCZUK Marzena 0
4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 1
5. BANIECKA Ewa Cecylia 0
6. KOTLARZ Piotr Wojciech 0
7. KWIATKOWSKA Monika Alicja 1
8. WIĘCEK Hieronim Antoni 0
Razem5