A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 321604 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Koszalinie
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat świdwiński Gmina Rąbino
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół 78-331 Rąbino 57
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1360
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1360
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 959
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 702
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 257
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 257
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 257
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 257
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 242
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 1
2. KLUKOWSKI Wacław 0
3. KAWKA Jacek 0
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 0
5. MILEWSKI Marcin 0
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 0
7. PALUCH Dorota Andżelika 0
8. GÖK Alicja 0
9. ŻAWORONEK Maria 0
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 0
Razem1
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 0
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 0
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 1
4. WICZKOWSKA Edyta 1
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 1
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 5
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 1
Razem9
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:58
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 4
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 43
3. HOLAK Julia 3
4. WONTOR Tomasz Paweł 1
5. CHAŁAT Dorota Róża 0
6. FEDKO Edward Jan 0
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 1
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 1
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 4
10. PAŃTAK Kazimierz 1
Razem58
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:93
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 30
2. HOC Czesław 49
3. RAFALSKA Elżbieta 3
4. MATERNA Jerzy Marian 2
5. ROBAK Marzanna Urszula 0
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 4
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 2
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1
9. RONOWICZ Bożena 1
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 1
Razem93
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 2
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 2
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 0
4. MARKIEWICZ Dorota 3
5. SZOSTAŁO Wiktor 1
6. WOJTCZAK Kinga 3
7. SZURA Zbigniew Jan 1
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0
10. KASZNIA Magdalena Anna 0
Razem12
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 0
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 0
3. BORZYM Justyna 0
4. DOBIES Tomasz Jarosław 0
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 3
7. LIPIEC Magdalena 0
8. SOBIEPAN Janusz 0
9. GRUCA Małgorzata Maria 1
10. ZELISKO Mirosław Marek 0
Razem5
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 8
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 0
4. BIELEWICZ Przemysław 0
5. BIAŁOKOZ Andrzej 0
6. RATAJCZAK Mariusz 1
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 1
8. PUCEK Mateusz Sebastian 0
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 2
10. GŁADKOW Jan 1
Razem14
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 11
2. BUKIEWICZ Bożenna 1
3. GRODZKI Tomasz Paweł 2
4. KUNICKA Halina 3
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 1
6. MACHALICA Krzysztof Edward 0
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 0
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 1
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 0
10. KOCHAN Magdalena Maria 1
Razem20
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 7
2. RZEPA Jarosław Michał 4
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 1
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0
5. KRAWCZUK Jan 2
6. FIEDOROWICZ Czesław 0
7. KULINICZ Tomasz Teodor 1
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 2
9. KUCHARSKA Barbara 2
10. MIĆKO Ryszard Józef 10
Razem29
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 0
2. DYMITRIADIS Dimitris 0
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1
5. OYEDEMI Dorota Barbara 0
6. ADEL Juliusz Wilhelm 0
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 0
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0
Razem1