A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 326101 Numer obwodu głosowania 7
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Koszalinie
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat Koszalin Gmina Koszalin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 18 75-449 Koszalin ul. Stanisława Staszica 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2241
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2241
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1579
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 832
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 747
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 747
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 745
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 745
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 728
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 2
2. KLUKOWSKI Wacław 0
3. KAWKA Jacek 0
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 0
5. MILEWSKI Marcin 0
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 0
7. PALUCH Dorota Andżelika 0
8. GÖK Alicja 0
9. ŻAWORONEK Maria 0
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 1
Razem3
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 1
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 0
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 0
4. WICZKOWSKA Edyta 0
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 2
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 0
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 0
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:101
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 55
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 29
3. HOLAK Julia 3
4. WONTOR Tomasz Paweł 0
5. CHAŁAT Dorota Róża 9
6. FEDKO Edward Jan 0
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 0
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 0
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 2
10. PAŃTAK Kazimierz 3
Razem101
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:172
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 76
2. HOC Czesław 85
3. RAFALSKA Elżbieta 4
4. MATERNA Jerzy Marian 2
5. ROBAK Marzanna Urszula 1
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 4
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 0
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0
9. RONOWICZ Bożena 0
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 0
Razem172
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 5
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 9
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 2
4. MARKIEWICZ Dorota 4
5. SZOSTAŁO Wiktor 3
6. WOJTCZAK Kinga 2
7. SZURA Zbigniew Jan 0
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0
10. KASZNIA Magdalena Anna 3
Razem29
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 7
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 0
3. BORZYM Justyna 0
4. DOBIES Tomasz Jarosław 4
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 2
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 0
7. LIPIEC Magdalena 1
8. SOBIEPAN Janusz 0
9. GRUCA Małgorzata Maria 1
10. ZELISKO Mirosław Marek 0
Razem15
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:49
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 28
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 3
4. BIELEWICZ Przemysław 2
5. BIAŁOKOZ Andrzej 0
6. RATAJCZAK Mariusz 2
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 0
8. PUCEK Mateusz Sebastian 0
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10
10. GŁADKOW Jan 2
Razem49
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:335
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 152
2. BUKIEWICZ Bożenna 24
3. GRODZKI Tomasz Paweł 14
4. KUNICKA Halina 3
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 131
6. MACHALICA Krzysztof Edward 1
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 1
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 3
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 1
10. KOCHAN Magdalena Maria 5
Razem335
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 3
2. RZEPA Jarosław Michał 2
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 0
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0
5. KRAWCZUK Jan 7
6. FIEDOROWICZ Czesław 0
7. KULINICZ Tomasz Teodor 0
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 0
9. KUCHARSKA Barbara 0
10. MIĆKO Ryszard Józef 0
Razem12
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 3
2. DYMITRIADIS Dimitris 0
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0
5. OYEDEMI Dorota Barbara 1
6. ADEL Juliusz Wilhelm 1
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 2
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1
Razem9