A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 326201 Numer obwodu głosowania 13
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat Szczecin Gmina Szczecin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
III Liceum Ogólnokształcące 70-812 Szczecin ul. Pomorska 150
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2168
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2168
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1529
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1131
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 398
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 398
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 398
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 398
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 393
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 6
2. KLUKOWSKI Wacław 0
3. KAWKA Jacek 0
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 0
5. MILEWSKI Marcin 0
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 1
7. PALUCH Dorota Andżelika 0
8. GÖK Alicja 0
9. ŻAWORONEK Maria 1
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 0
Razem8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 4
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 2
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 0
4. WICZKOWSKA Edyta 1
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 0
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 0
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 1
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 37
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 0
3. HOLAK Julia 7
4. WONTOR Tomasz Paweł 0
5. CHAŁAT Dorota Róża 1
6. FEDKO Edward Jan 0
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 0
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 0
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 0
10. PAŃTAK Kazimierz 0
Razem45
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:117
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 96
2. HOC Czesław 5
3. RAFALSKA Elżbieta 5
4. MATERNA Jerzy Marian 3
5. ROBAK Marzanna Urszula 2
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 0
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 0
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0
9. RONOWICZ Bożena 3
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 3
Razem117
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 8
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 2
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 0
4. MARKIEWICZ Dorota 1
5. SZOSTAŁO Wiktor 0
6. WOJTCZAK Kinga 0
7. SZURA Zbigniew Jan 0
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2
10. KASZNIA Magdalena Anna 3
Razem16
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 7
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 1
3. BORZYM Justyna 2
4. DOBIES Tomasz Jarosław 1
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 0
7. LIPIEC Magdalena 0
8. SOBIEPAN Janusz 0
9. GRUCA Małgorzata Maria 0
10. ZELISKO Mirosław Marek 0
Razem11
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:44
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 16
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 4
4. BIELEWICZ Przemysław 1
5. BIAŁOKOZ Andrzej 0
6. RATAJCZAK Mariusz 0
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 2
8. PUCEK Mateusz Sebastian 1
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 18
10. GŁADKOW Jan 1
Razem44
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:132
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 46
2. BUKIEWICZ Bożenna 5
3. GRODZKI Tomasz Paweł 61
4. KUNICKA Halina 6
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 0
6. MACHALICA Krzysztof Edward 2
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 0
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 0
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 0
10. KOCHAN Magdalena Maria 12
Razem132
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 2
2. RZEPA Jarosław Michał 4
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 2
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0
5. KRAWCZUK Jan 0
6. FIEDOROWICZ Czesław 0
7. KULINICZ Tomasz Teodor 0
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 1
9. KUCHARSKA Barbara 1
10. MIĆKO Ryszard Józef 0
Razem10
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 1
2. DYMITRIADIS Dimitris 1
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0
5. OYEDEMI Dorota Barbara 0
6. ADEL Juliusz Wilhelm 0
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 0
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0
Razem2