A  A+ A+

Powiat oleski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
57 57 53 913 5 983 11.10
oleski
brak 7.72% 8.28% 8.84% 9.40% 9.96% 10.52% 11.08% 11.64% 12.20% 12.76%
danych 8.27% 8.83% 9.39% 9.95% 10.51% 11.07% 11.63% 12.19% 12.75% 13.32%