A  A+ A+

Województwo opolskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
832 832 810 883 43 409 5.35
OPOLSKIE
brak 4.13% 4.53% 4.93% 5.32% 5.72% 6.12% 6.52% 6.92% 7.31% 7.71%
danych 4.52% 4.92% 5.31% 5.71% 6.11% 6.51% 6.91% 7.30% 7.70% 8.11%