A  A+ A+

Powiat nowodworski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
28 28 28 738 3 643 12.68
nowodworski
brak 11.50% 13.05% 14.60% 16.15% 17.70% 19.25% 20.79% 22.34% 23.89% 25.44%
danych 13.04% 14.59% 16.14% 17.69% 19.24% 20.78% 22.33% 23.88% 25.43% 26.99%