A  A+ A+

Powiat jędrzejowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
73 73 71 654 9 202 12.84
jędrzejowski
brak 10.70% 11.07% 11.44% 11.81% 12.18% 12.55% 12.91% 13.28% 13.65% 14.02%
danych 11.06% 11.43% 11.80% 12.17% 12.54% 12.90% 13.27% 13.64% 14.01% 14.39%