A  A+ A+

Powiat kazimierski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
29 29 29 128 3 753 12.88
kazimierski
brak 10.95% 11.39% 11.84% 12.28% 12.73% 13.17% 13.61% 14.06% 14.50% 14.95%
danych 11.38% 11.83% 12.27% 12.72% 13.16% 13.60% 14.05% 14.49% 14.94% 15.39%