A  A+ A+

Powiat opatowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
49 49 44 870 7 728 17.22
opatowski
brak 12.99% 13.79% 14.59% 15.39% 16.19% 17.00% 17.80% 18.60% 19.40% 20.20%
danych 13.78% 14.58% 15.38% 16.18% 16.99% 17.79% 18.59% 19.39% 20.19% 21%