A  A+ A+

Powiat ostrowiecki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
75 75 93 588 12 220 13.06
ostrowiecki
brak 9.79% 10.22% 10.65% 11.07% 11.50% 11.93% 12.36% 12.79% 13.21% 13.64%
danych 10.21% 10.64% 11.06% 11.49% 11.92% 12.35% 12.78% 13.20% 13.63% 14.07%