A  A+ A+

Powiat starachowicki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
63 63 76 529 10 427 13.62
starachowicki
brak 10.85% 11.25% 11.66% 12.06% 12.46% 12.87% 13.27% 13.67% 14.07% 14.48%
danych 11.24% 11.65% 12.05% 12.45% 12.86% 13.26% 13.66% 14.06% 14.47% 14.88%