A  A+ A+

Powiat braniewski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
33 33 34 343 4 187 12.19
braniewski
brak 7.95% 8.71% 9.46% 10.22% 10.97% 11.73% 12.49% 13.24% 14.00% 14.75%
danych 8.70% 9.45% 10.21% 10.96% 11.72% 12.48% 13.23% 13.99% 14.74% 15.51%