A  A+ A+

Powiat piski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
42 42 46 000 6 162 13.40
piski
brak 10.29% 10.73% 11.18% 11.62% 12.07% 12.51% 12.95% 13.40% 13.84% 14.29%
danych 10.72% 11.17% 11.61% 12.06% 12.50% 12.94% 13.39% 13.83% 14.28% 14.73%