A  A+ A+

Powiat węgorzewski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
22 22 19 011 2 208 11.61
węgorzewski
brak 8.00% 8.46% 8.91% 9.37% 9.82% 10.28% 10.74% 11.19% 11.65% 12.10%
danych 8.45% 8.90% 9.36% 9.81% 10.27% 10.73% 11.18% 11.64% 12.09% 12.56%